Theodor Schiøtz Brewing Co - Bryggeri og Brewpub i Odense Theodor Schiøtz Brewing Co

Privacy Policy

I det følgende redegøres der for, hvordan Royal Unibrew A/S (“[RU]” eller ”vi”) anvender de personlige oplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside samt anvender de forskelige tjenester på hjemmesiden eller deltager i vores konkurrencer, f.eks. via Facebook.

1. Indsamling af personlige oplysninger


Du vil altid blive informeret forud for indsamlingen af personlige oplysninger om dig. De personlige oplysninger, vi indsamler, kan for eksempel omfatte dit navn, din e-mailadresse, din privatadresse og lignende identifikationsoplysninger.

2. Anvendelse af personoplysninger


Personoplysninger indsamles og anvendes i forbindelse med markedsføring af vores produkter, herunder i forbindelse med afholdelse af konkurrencer f.eks. via Facebook Vi gør opmærksom på, at ovennævnte brug kun finder sted, såfremt du forinden har afgivet dit udtrykkelige samtykke, medmindre loven giver mulighed for, at vi kan kontakte dig uden, at du giver dit samtykke først. Dine oplysninger bliver slettet, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af ovennævnte formål. Oplysningerne kan blive behandlet og opbevaret længere i anonymiseret form. Vi videregiver ikke dine oplysninger til tredjemand, medmindre andet er anført specifikt i de enkelte konkurrencebetingelser.

3. Sikkerhed


Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at vores interne procedurer lever op til vores høje sikkerhedspolitiske standarder. Vi bestræber os således bedst muligt på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personlige oplysninger.

4. Adgang til dine personlige oplysninger mv.


Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. Du har herudover også ret til at få korrigeret dine personlige oplysninger, hvis der er behov herfor.

5. Links til andre websites mv.


Vores hjemmeside kan indeholde links til andre websites eller til integrerede sites. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers websites eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger. Når du besøger andre websites, opfordres du til at læse indehavernes politik med hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger samt andre relevante politikker.

6. Ændring af oplysninger eller framelding af tjenester, mv.


Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter personlige oplysninger, som vi har registreret om dig eller hvis du har spørgsmål til ovenstående retningslinjer, kan du rette henvendelse til os på contact@royalunibrew.com eller tlf. 56771500 Du kan også skrive til os på følgende adresse: Royal Unibrew A/S, Faxe Alle 1, 4640 Faxe