Theodor Schiøtz Brewing Co - Bryggeri og Brewpub i Odense Theodor Schiøtz Brewing Co
Den visionære rebel

Theodor Schiøtz

Farmaceut, laborant, frivillig skarpskytte, sejler, rebel, socialist, botaniker og ikke mindst brygger. Theodor Schiøtz var en mand med mange facetter og vinkler.

I særdeleshed er vi inspireret af hans store viden og forskning om botanik, som i dag er at finde bl.a. hos Harvard University i USA samt hans nærmest rebelske og oprørske tilgang til sin samtid. Vi er fascineret af hans mod og retfærdighedssans, som han igen og igen beviste ved at gå mod strømmen og det forventelige

Hjertet det rette sted

Medmenneskelig.

Grundet sin faglige stolthed, var Theodor Schiøtz uden tvivl en stålfast leder, men havde på samme tid også en meget medmenneskelig side. Blandt mange andre ting, indførte han løn ved sygdom på bryggeriet, så sygdom ikke var lig med økonomisk tab.

Pension på dagsordenen.

Noget som idag er kendt for langt de fleste er, at vi bør sikre vores alderdom via en pension. Det var det dog ikke i 1800-tallet. Derfor hører det også med til historien om Theodor Schiøtz, at han i sin tid gik forrest for at sikre sine medarbejdere og kolleger en pensionsordning samt arbejdsskadeforsikring.

Albani grundlægges i 1859

Albani grundlægges i 1859

Og ja, Theodor Schiøtz er også manden som grundlægger det odenseanske bryggeri.

Dog var han ikke en mand som gik synderligt op i hierarki og titler, hvorfor han også afviste at sætte sig i en rendyrket administrativ lederrolle i bryggeriet. Han ville være en aktiv del af brygprocessen og produktudviklingen – ja det gjorde man også dengang – han havde selv en middelmådig grundløn, og baserede sit økonomiske fundament på en procentdel af det resultat man, som virksomhed, kunne skabe.

En mand med virkelyst.

Af natur var Theodor en handlingens mand. Han tog hellere ansvaret og sagen i egen hånd, end at sidde tilbage og vente på andre.

Naturen og byen.

Han havde en stor forkærlighed for naturen og botanikken, og via egen lomme stod han som afsender på mange byforskønnende tiltag.

Lokalsamfundet

Han var som medlem af Odenses udvalg for byforskønnelse med til at udvikle beplantningerne i Fruens Bøge, og satte også sit præg på byens domkirke, da han i 1885 finansierede flytningen af en stor altertavle.

Ingen historiske personligheder uden centrale citater.

Og heller ikke her er Theodor Schiøtz en undtagelse. Han er mest kendt for det engelske citat: "The forest is my church and the lark song my law”. Frit oversat fra “Skoven er min kirke og lærkens sang min lov”. Det var dristige sager i 1859 og fortæller i sit eget tydelige sprog om en mand, som hellere tog kampen op end blot at følge strømmen.

Hvordan Theodor Schiøtz stadig skubber os idag.

100 år efter.

Her over 100 år efter, at Theodor Schiøtz fornærmede sin sidste embedsmand, sidder hans ånd stadig i væggene, og i vores baghoveder. Vi sætter en ære i, ligesom han, at overgå det forventede. Theodor lærte os at gøre oprør mod autoriteter og overgå det forventede. Vi, der skal føre hans arv og navn videre, har gjort oprør mod det forventede til vores mantra.

Anarkisten.

Vores første serie af bryg, Anarkist serien, er direkte relateret til manden og hans fantastiske indstilling til verden.

En iver efter at forandre det middelmådige til det bedre.

For os handler det om, at vi ser den gode mand som en kilde til inspiration til, hvordan vi bør agere, og på mange måder ser vi en mand, som var forud for sin tid. Vi ser en sympatisk personlighed med stærke og gode værdier samt både hoved og håndværk til at kunne udvikle og skabe. Han besad en ukuelig trang til at forandre det middelmådige til det bedre. Mest af alt fordi han turde gøre alvor af de refleksioner, som vi tror kan ramme os alle af og til.